Montare instalaţii paratrăsnet

Montăm instalaţii paratrăsnet utilizând sistemul clasic cu reţele de centuri de captare sau metoda modernă cu para
trăsnet cu dispozitiv de amorsare (PDA).

Sistemul de protecţie include:

  • sistemul de protecţie exterioară (dispozitivul de captare, conductoarele de coborâre, priza de pământ);
  • sistemul de protecţie interioară - montarea descărcătoarelor la supratensiune (SPD).