Execuţie şi verificare prize de pământ

Putem executa şi verifica prize de pământ la cererea beneficiarului.

Execuţia şi/sau verificarea prizelor de pământ vor fi însoţite de următoarele documente:

  • buletinul de verificare ce va cuprinde rezultatele măsurătorilor precum şi condiţiile în care au fost efectuate aceste măsurători;
  • documentul care atestă verificarea metrologică a aparatului de măsură;
  • copie dupa autorizarea ANRE a personalului de execuţie.

Conform legistaţiei în vigoare prizele de pământ trebuie verificate periodic de către personal autorizat.