Concesiuni Serviciu de Iluminat Public
            Denumire Beneficiar Obiectul Contractului

Consiliul Local al Municipiului Bârlad Reabilitarea, modernizarea şi extinderea iluminatului public stradal, iluminat arhitectural şi festiv
Consiliul Local al Municipiului Târgu-Jiu Reabilitarea, modernizarea şi extinderea iluminatului public stradal, iluminat arhitectural şi festiv
Consiliul Local al Municipiului Orăştie Reabilitarea, modernizarea şi extinderea iluminatului public stradal, iluminat arhitectural şi festiv
Consiliul Local al Municipiului Huşi Reabilitarea, modernizarea şi extinderea iluminatului public stradal, iluminat arhitectural şi festiv
Consiliul Local al Comunei Băleşti Reabilitarea, modernizarea şi extinderea iluminatului public stradal, iluminat arhitectural şi festiv
Primăria oraşului Găeşti Reabilitarea, modernizarea şi extinderea iluminatului public stradal, iluminat arhitectural şi festiv
Consiliul Local al Municipiului Moreni Reabilitarea, modernizarea şi extinderea iluminatului public stradal, iluminat arhitectural şi festiv
Consiliul Local al Municipiului Lupeni Reabilitarea, modernizarea şi extinderea iluminatului public stradal, iluminat arhitectural şi festiv
Consiliul Local al oraşului Titu Reabilitarea, modernizarea şi extinderea iluminatului public stradal, iluminat arhitectural şi festiv
Consiliul Local al Municipiului Tecuci Reabilitarea, modernizarea şi extinderea iluminatului public stradal, iluminat arhitectural şi festiv
Consiliul Local al Municipiului Craiova Reabilitarea, modernizarea şi extinderea iluminatului public stradal, iluminat arhitectural şi festiv în asociere cu LUXTEN LIGHTING COMPANY
Consiliul Local al Municipiului Deva Reabilitarea, modernizarea şi extinderea iluminatului public stradal, iluminat arhitectural şi festiv în asociere cu LUXTEN LIGHTING COMPANY
Consiliul Local al Municipiului Hunedoara Reabilitarea, modernizarea şi extinderea iluminatului public stradal, iluminat arhitectural şi festiv în asociere cu LUXTEN LIGHTING COMPANY
Lucrări de instalaţii şi reţele electrice, iluminat public
           Denumire Beneficiar Obiectul Contractului

 SDEE Muntenia Nord S.A.  Modernizare LEA 0,4 kV şi branşamente Mircea Vodă
 SDEE Muntenia Nord S.A.  Modernizare LEA JT şi branşamente 9 localităţi, loc. Mărceşti, etapa II, vol. 2
 SDEE Muntenia Nord S.A.  Modernizare branşamente Vulcana Pandele, jud. Dâmboviţa
 SDEE Muntenia Nord S.A.  Modernizare LEA 0,4 kV şi branşamente com. Pucheni, sat Pucheni, volumul 2
 Primaria comunei Bolintin Deal  Contract de proiectare si furnizare+montaj din cadrul obiectivului Refacere sistem de iluminat public  pe artere secundare Comuna Bolintin Deal, Judetul Giurgiu pentru imbunatatirea consumului de  energie electrica
 SDEE Muntenia Nord S.A.  Modernizare LEA JT şi branşamente 9 localităţi, com. Runcu jud.DB
 SDEE Muntenia Nord S.A.  Modernizare LEA JT şi branşamente Malu cu Flori volumul 2
 FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord S.A.  Modernizare LEA JT şi branşamente consumatori Produleşti jud.DB
 FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord S.A.  ICTAEE consumatori PTA 2013, PTA 2016 Viforâta jud.DB
 FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord S.A.  MGS LEA 20 kV Pucioasa
 FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord S.A.  ICTAEE consumatori sat Gulia, com. Tărtăşeşti jud.DB
 FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord S.A.  ICTAEE consumatori zona 3158 Gheboaia jud.DB
 FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord S.A.  ICTAEE consumatori PTA 3028 şi PTA 3114 sat Bucşani, com. Bucşani jud.DB
 FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord S.A.  Modernizare LEA jt şi branşamente loc. Ciocănari, com. Niculeşti jud.Dâmboviţa
 FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord S.A.  ICTAEE consumatori Fieni, zona Costeşti jud.DB
 FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord S.A.  ICT AEE consumatori PTA 159 Căpşuna, com. Cobia jud.DB
 FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord S.A.  ICT AEE consumatori PTA 69 Butoiu de Sus, com. Hulubeşti jud.DB
 FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord S.A.  ICT AEE consumatori sat Racoviţa, com. Bucşani jud.DB
 FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord S.A.  Modernizare PT, LEA şi branşamente PTA 1046 Fulga, Jud. Prahova
 FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord S.A.  Modernizare PT, LEA 0,4 KV + Bransamente PT 1026 Nisipoasa Plopu, Prahova
 FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord S.A.  Modernizare LEA JT şi branşamente PTA 93, PTA 243 şi PTA 273 Ocniţa com. Ocniţa, jud. Dâmboviţa
 FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord S.A.  ICT AEE consumatori sat Valea Voievozilor, zona Furtuneşti-jud.Dâmboviţa
 FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord S.A.  ICT AEE consumatori com. Vulcana Pandele (str. Olimpia, str. Poşta şi str. Biserica) jud. Dâmboviţa
 Primăria Municipiului Târgovişte  Invitaţia pentru cererea de ofertă: Alimentare cu energie electrică consumatori casnici şi iluminat public cartier Sagricom-Târgovişte( case pentru tineret cf.Legii 15/2003)-proiectare şi execuţie
 Uzina Automecanica Moreni S.A.  Execuţie instalaţie de iluminat de siguranţă şi instalaţie de alimentare cu energie electrică la gospodăria de apă şi de stins incendii
 FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord S.A.  ICT AEE cons. Slobozia Moară Tărchileşti jud. Dâmboviţa