Realizarea unui iluminat corespunzător determină în special reducerea cheltuielilor indirecte, reducerea numărului de accidente pe timp de noapte, reducerea riscului de accidente rutiere, reducerea numărului de agresiuni contra persoanelor, îmbunătăţirea climatului social şi cultural prin creşterea siguranţei activităţilor pe durata nopţii. 

Realizarea unui audit al sistemului de iluminat public presupune următoarele:

  • identificarea cerinţelor sistemului de iluminat public şi elaborarea temei de proiectare pentru elaborarea auditului sistemului de iluminat;
  • colectarea datelor de pe teren în sistem computerizat;
  • centralizarea datelor colectate de pe teren şi prelucrarea acestora;
  • transpunerea datelor centralizate;
  • centralizarea datelor în fişiere de calcul tabelar cu posibilitatea prelucrării ulterioare a acestora;
  • identificarea stării actuale a sistemului de iluminat public (tipul reţelelor electrice, starea corpurilor de iluminat, starea stâlpilor de iluminat public existenţi);
  • întocmirea hărţii în format electronic;
  • efectuarea de măsurători luminotehnice în teren la nivelul carosabilului pentru a determina eficienţa corpurilor de iluminat existente folosind aparatura de specialitate verificată metrologic;
  • elaborarea de propuneri privind modernizarea sistemului de iluminat public.